Ocicat Land

Ocicat Land

Ocicat

Résultats d'Exposition


CH. Ocicat Land Margot - Club du chat 3000

EXL 1 Best Variete . BIS

CH. Ocicat Land Margot

9/10/2016 - Arras LOOF

Juge : Mme Guillaume Helene

CH. Ocicat Land Margot - AFNP

Best variété,Best In Show

CH. Ocicat Land Margot

18/9/2016 - Lens LOOF

Juge : M. Le Brun

CH. Ocicat Land Margot - Club du chat 3000

Best variété et nominée pour le bis

CH. Ocicat Land Margot

18/8/2016 - lievin LOOF

Juge : Mme Sylvie Comte